Tom Nordstrønen's blogg om teknologi

AI Images

Noen eksempler på bruk av AI (KI, kunstig intelligens) genererte bilde i Elementor AI Mange av bildene laget med AI bærer preg av sin «amerikanske» bakgrunn, f eks fyret Foto: Elementor AI – is this...

  • 24. september 2023